بررسی علل شکست و تخمین عمر باقیمانده قطعات

در این واحد گروهی از متخصصین دانشگاهی و صنعتی با تخصص های  مختلف  گرد هم آمده اند و قطعات صنعتی که دچار خسارت (شکست، سایش، خوردگی، خستگی، خزش، از کارافتادگی و ... ) شده اند را مورد بررسی های دقیق ساختاری و ریز ساختاری مواد و بررسی های عملکردی قرار داده و نوع و منشاء خسارت و سپس مکانیزم آن را استخراج و در اختیار کارفرما قرار می دهند. هم چنین حدود استاندارد های مجاز ساخت و عملکرد، برای جلوگیری از خسارتهای احتمالی آتی، به صورت سند های مدون قابل ارایه است. این شرکت قادر به تعیین علل خسارت ( خزش، خستگی و خوردگی داغ) ، تخمین عمر و یا افزایش عمر سازه های با دانش فنی بالا و حساس، مانند پره ها و تجهیزات توربین های هوایی، زمینی و دریایی است.