طراحی فرآیند تولید قطعات ریخته گری

در این واحد متحصصین ریخته گر با تجربه صنعتی و متخصصین دانشگاهی با تخصص شبیه سازی عددی در کنار هم، کار گروهی را تشکیل داده اند که قادر به ارایه کلیه مراحل فرآیند ریخته گری ( شامل روش ریخته گری، طراحی سیستم راهگاهی، تغدیه گذاری، تعیین نسبت ماسه به مذاب، ابعاد قالب  فلزی، نرخ انجماد و ..  ) بوده و در صورت نیاز به عنوان مشاور، نظارت بر کلیه مراحل تا دستیابی به قطعه مورد نظر با حداکثر بهره وری ممکن را انجام خواهند داد. در این حوزه قطعات ریخته گری که دارای دانش فنی تولید بالایی هستند دارای اولویت است.