تدوین دانش فنی تولید مواد پیشرفته

مواد پیشرفته اساس مهندسی امروز هستند و علاوه بر مهندسی، تحولات اخیر در حوزه پزشکی نیز مدیون پیشرفت در حوزه مواد پیشرفته است. دانش تولید اقتصادی بسیاری از مواد در اختیار کشورها و یا شرکت های خاص است. شرکت گسترش علوم و فن آوری های نوین رهیافت با تکیه بر تجربیات اعضاء و مشاورین خود برخی از مواد پیشرفته با کاربردهای ویژه (از قبیل فوم های فلزی و نیز نانومواد و نانوکامپوزیت ها) را تولید و عرضه می نماید.