دوره های آموزشی

شرکت علوم و فن آوری نوین رهیافت دوره های متعددی را با هدف رفع نیازهای بخش صنعت طراحی و برگزار می کند. این دوره ها بر اساس درخواست صاحبان و مدیران محترم صنایع و در محل شرکت و یا در محل مورد درخواست متقاضی برگزار می شوند. محتوای دوره ها و نیز زمان بندی آن ها نیز بر مبنای اعلام نیاز و پس از مشورت با صنعتگران محترم نهایی می شود.

فهرست برخی از دوره های برگزار شده و یا قابل ارائه در جدول زیر آورده شده است. جهت اطلاع از محتوای هر دوره، روی عنوان آن کلیک کنید.

 

ردیف نام دوره
1 متالورژی برای غیر متالورژها
2 شناسایی و انتخاب فولادها بر اساس کتاب کلید فولاد
3 آشنایی با عیوب قطعات ریختگی در قالب های ماسه ای
4 آموزش مقدماتی شبیه سازی بر پایه نرم افزار SUTCAST
5 کارگاه آموزشی طراحی سیستم راهگاهی در قطعات ریختگی چدنی
6 کارگاه آموزشی طراحی تغذیه در قطعات ریختگی چدنی
7 آنالیز پدیده خستگی
8 آنالیز پدیده خزش
9 اتصالات ناهمجنس مرسوم در صنایع
10 عیوب متالورژیکی در جوش
11 جوشکاری و تعمیر سوپرآلیاژهای پایه نیکل
12 آشنایی با WPS، PQR و WPQ
13 جوشکاری فولادهای زنگ نزن
14 متالوگرافی تخصصی آلومینیم
15 متالوگرافی آلیاژهای مس
16 متالوگرافی آلیاژهای چدن
17 متالوگرافی فولاد
18 آشنایی با استانداردهای ASME PCC1 و ASME PCC2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.