پروژه ها

یکی از مهمترین زمینه های فعالیت شرکت علوم و فن آوری های نوین رهیافت، انجام پروژه های صنعتی است. این پروژه ها با همکاری تیم های تخصصی شرکت و بر مبنای تقاضای صاحبان صنایع و یا سرمایه گذاران و کارآفرینان انجام می گیرند. یکی از افتخارات متخصصان شرکت علوم و فن آوری های نوین رهیافت انجام دهها پروژه در مقیاس داخلی و بین المللی می باشد. 

جهت اطلاع از فهرست پروژه های انجام شده و نیز پروژه های در دست اجرا می توانید به بخش دانلود مراجه کنید.