معرفی شرکت

شرکت دانش بنیان "علوم و فناوری های نوین رهیافت" در نیمه اول سال 1394 تاسیس شده است. هر چند این شرکت تازه تاسیس است، ولیکن بنیان گذاران آن،  دارای سوابق طولانی در حوزه های پژوهشی، خدمات صنعتی و مدیریتی هستند.

این شرکت با بهره گیری از تجارب موسسین و مشاورین خود که همگی از اعضا هیئت علمی دانشگاه ها و مهندسین با تجربه صنعت هستند، اقدام به تشکیل کارگروه های تخصصی مختلف از جمله؛ شناسایی و انتخاب مواد، خوردگی و پوشش، بررسی علل تخریب و تخمین عمر باقی مانده، سرامیک، پلیمر، نانو مواد، ریخته گری، شبیه سازی فرآیندهای مهندسی، توسعه نرم افزارهای تخصصی، مهندسی معکوس ساخت قطعات و .... نموده تا خدمات پژوهشی، صنعتی، مشاوره ای و طراحی – مهندسی خود را، در قالب یک کلینیک صنعتی ارایه نماید.

از فعالیت های دیگر این شرکت، برگزاری دوره های آموزش تخصصی و کاربردی و هم چنین پژوهش و تولید مواد پیشرفته صنعتی است.

بروشور شرکت (کلینیک تخصصی صنعت ، کلینیک تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی)