کسب مقام برتر در نخستین جشنواره ملی نوآوری در حوزه ساخت و ساز

شرکت علوم و فناوری های نوین رهیافت با ارایه محصول دانش بنیان فوم آلومینیومی، موفق به اخذ رتبه دوم در نخستین جشنواره ملی نوآوری در حوزه ساخت و ساز شد. این جشنواره برای نخستین بار در سال 1398 به همت بانک مسکن و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای شناسایی و معرفی طرح های نوآورانه در حوزه ساخت و ساز، برگزار گردید.