اهداف

این شرکت رسالت خود می داند تا با بهره گیری از تمامی توان و تجربه همکاران و مشاورین خود، صادقانه در جهت رفع نیازها و مشکلات جامعه صنعتی، تلاش نماید.

هم چنین تجاری سازی یافته های پژوهشی به منظور افزایش نوآوری تکنولوژیک و توسعه فناوری های پیشرفته و خلق ارزش در کشورمان، از دیگر اهداف بنیان گذاران این شرکت است.