علوم و فناوری های

نوین رهیافت (دانش بنیان)

بررسی علت تخریب و تخمین عمر باقی مانده

قبل
بعدی

در تیم علل تخریب شرکت، گروهی از متخصصین با تجربه دانشگاهی و صنعتی با تخصص های مختلف گرد هم آمده اند و قطعات صنعتی که دچار خسارت (شکست، سایش، خوردگی، خستگی، خزش، از کارافتادگی و … ) شده اند را مورد بررسی های دقیق ساختاری و ریز ساختاری مواد و بررسی های عملکردی قرار داده و نوع و منشاء خسارت و سپس مکانیزم آن را استخراج و در اختیار کارفرما قرار می دهند. هم چنین حدود استاندارد های مجاز ساخت و عملکرد، برای جلوگیری از خسارت های احتمالی آتی، به صورت سندهای مدون قابل ارایه است. این شرکت قادر به تعیین علل خسارت (خزش، خستگی و خوردگی داغ)، تخمین عمر و یا افزایش عمر سازه های با دانش فنی بالا و حساس، مانند پره ها و تجهیزات توربین های هوایی، زمینی و دریایی است و در کارنامه متخصصین خود، تجربه اجرای بیش از صد پروژه بررسی علت تخریب را داشته و در این حوزه، دانش بنیان است.