علوم و فناوری های

نوین رهیافت (دانش بنیان)

اجرای پروژه های کاربردی

قبل
بعدی
در واحد تحقیق و توسعه این شرکت، متخصصین گرایش های مختلف صنعتی می توانند مشکلات و یا برنامه های توسعه ای کارخانه های صنعتی بزرگ و واحدهای کارگاهی کوچک، که در زمینه های کاری این شرکت باشد را در قالب پروژه تعریف کرده و امکان سنجی دقیق طرح، شامل نیروی انسانی، تجهیزات، آزمون های مورد نیاز و … را به کارفرما ارایه دهند. عموما این پروژه ها دارای ارزش افزوده بالایی هستند و می توانند زیان های موجود در خطوط تولید را مرتفع نموده و یا بهره وری آن را افزایش دهند. اجرای پروژه های ریخته گری، شامل کلیه مراحل از طراحی سیستم های راهگاهی و تغذیه گذاری، تدوین تکنولوژی تولید و نظارت بر ریخته گری تا دستیابی به قطعه سالم با حداکثر بهره وری ممکن، از دیگر فعالیت های این بخش می باشد؛ که به کمک سال ها تجربه و اجرای پروژه های متعدد و تسلط کارشناسان خبره در حوزه شبیه سازی فرآیندهای انجماد و حرکت سیال، انجام می گیرد.