علوم و فناوری های

نوین رهیافت (دانش بنیان)

آموزش های کاربردی

گروه آموزش این شرکت با بهره گیری از اساتید با تجربه و متخصص در صنعت و دانشگاه، قادر به برگزاری دوره های تخصصی و کاربردی مورد نیاز کارفرما است.این دوره ها بسته به تمایل کارفرما می تواند در محل شرکت و یا کارخانه (صنایع نیروگاهی، نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، فلزات غیر آهنی و …) تشکیل شود. رویکرد این شرکت در تدوین محتوای آموزشی، اثر بخشی کاربردی در فعالیت های مرتبط در شرکت کارفرما بوده و به واسطه تسلط متخصصین در مسایل مهندسی، در بسیاری از موارد در طی برگزاری دوره های آموزشی، بسیاری از مشکلات کارخانه شناسایی  شده و با ارایه راهکارهای مناسب به واحد تحقیق و توسعه شرکت، زمینه رفع مشکلات در قالب پروژه های کاربردی ایجاد شده است.