علوم و فناوری های

نوین رهیافت (دانش بنیان)

تحقیق و توسعه و تجاری سازی فوم های فلزی

قبل
بعدی

یکی از پروژه های مهم این شرکت، دستیابی به دانش فنی تولید ماده پیشرفته فوم فلزی است. موسسین این شرکت پس از سال ها کار پژوهشی و مطالعاتی گسترده، در قالب اجرای چندین پروژه دانشگاهی و صنعتی، موفق به تولید آزمایشگاهی فوم آلومینیومی سلول بسته و فوم های سلول باز مس و نیکل شده اند که در طی چند سال گذشته، تولید نیمه صنعتی این محصولات با طراحی و ساخت واحد پایلوت، عملیاتی شده است.
با توجه به اهمیت این پروژه و توسعه روز افزون کاربری این محصولات در صنایع متعدد از جمله حمل و نقل، ساختمان، نفت و گاز و پتروشیمی، شهرسازی و … طرح تولید صنعتی این محصولات در دستور کار شرکت قرار گرفته که فاز اجرایی فوم سلول بسته آلومینیومی در دست اجرا بوده و تولید صنعتی فوم های سلول باز، عملیاتی شده است.

×