علوم و فناوری های

نوین رهیافت (دانش بنیان)

تهیه شناسنامه فنی و مهندسی معکوس

این شرکت قادر است برای کلیه صنایع بزرگ و کوچک که مایل به تهیه شناسنامه فنی برای قطعات مهندسی خود هستند، با توجه به عملکرد قطعه، کلیه مستندات لازم را به صورت دقیق و منطبق با استانداردهای بین المللی در حداقل زمان تهیه کرده و در اختیار قرار دهد. با ارایه این اسناد، سازندگان به راحتی قادر به تولید قطعات مورد نظر با توجه به ویژگی های مندرج در شناسنامه های فنی، خواهند بود.
هم چنین با توجه به ضرورت تامین قطعات مهندسی مورد نیاز صنایع مختلف که عموما دارای دانش فنی بالایی بوده و امکان ساخت آن ها به سادگی مقدور نیست، این شرکت با تکیه بر تجربه طولانی کارشناسان خود و آشنایی با قطعات مختلف صنعتی و کاربرد آن ها، این توانایی را دارد تا با همکاری مجموعه ای از اساتید و صنعتگران خبره و با تجربه و با تکیه بر استانداردهای فنی مهندسی بین المللی، مانند ISO ،ASTM ،ASME ،DIN و غیره، قطعات با دانش فنی بالا را به روش مهندسی معکوس، تولید و پس از صحه سنجی، بر مبنای مشخصات فنی مدون شده، آن را به بهره برداری برساند. در این زمینه، موفقیت های قابل توجهی نیز حاصل شده، به گونه ای که طراحی های ارایه شده، جزو طرح های برتر کشوری شناخته شده است. 

قبل
بعدی