علوم و فناوری های

نوین رهیافت (دانش بنیان)

مشاوره و بازرسی

متخصصین این شرکت می توانند در قالب یک کلینیک صنعتی در حوزه های مختلف مهندسی مواد، مکانیک، شیمی، نفت و گاز و پتروشیمی با هماهنگی قبلی در محل شرکت و یا محل مورد نظر کارفرما، اقدام به مشاوره صنعتی نموده و با توجه به مشکلات موجود، نسبت به عارضه یابی و ارایه راهکارهای کاربردی رفع مشکل، اقدام نمایند.

همچنین این شرکت قادر است با همکاری متخصصین خود و سایر سازمان هایی که دارای مجوزهای لازم باشند، به نظارت بر روند تولید و بازرسی محصولات صنعتی بپردازند و یا در موارد اختلاف و دعاوی فنی به عنوان حکم فنی، موضوع را بررسی و نظر کارشناسی خود را برای حل اختلاف بیان نمایند.