علوم و فناوری های

نوین رهیافت (دانش بنیان)

ساخت سایلنسرهای خطوط انتقال گار فشار قوی استان خراسان رضوی (فروردین 1401)

پیرو تفاهم نامه با شرکت صنعت پروژه توس، ساخت 9 عدد فوم سلول باز نیکلی جهت سایلنسرهای خطوط انتقال گاز استان خراسان رضوی به سایزهای 600*4، 600*2 و 300*2 در دستور کار شرکت قرار گرفت که مراحل ساخت و تحویل آن ها در دست اقدام است. (فروردین 1401)

×