علوم و فناوری های

نوین رهیافت (دانش بنیان)

ساخت سایلنسرهای شیر خطوط انتقال گاز ( دی ماه 1399)

پیرو انعقاد قرارداد با شرکت دانش بنیان صنعت توس پروژه، ساخت ۹۹ عدد سایلنسر شیر خطوط انتقال گاز از جنس فوم سلول باز نیکل و با سایزهای مختلف، در دستور کار شرکت قرار گرفت.

×