علوم و فناوری های

نوین رهیافت (دانش بنیان)

هیات مدیره

 

  • دکتر سید محمد حسین میرباقری، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر (رییس)
  • دکتر سیروس زمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (نایب رییس)
  • کیانوش عسگری، قائم مقام پیشین مرکز پژوهش متالورژی رازی و بنیاد علوم کاربردی رازی(مدیر عامل و عضو)
×