علوم و فناوری های

نوین رهیافت (دانش بنیان)

پروژه “جوانسازی دمپینگ بولت های از جنس Nimonic90” (اسفند 99)

طی قرارداد با شرکت “فجر انرژی خلیج فارس” جوانسازی 66 عدد دمپینگ بولت مصرفی از جنس Nimonic90 در دستور کار شرکت قرار گرفت. هدف از اجرای این پروژه، شناسایی سیکل عملیات حرارتی مناسب برای جوانسازی قطعات و پوشش دهی مجدد آن ها است به گونه ای که عمر خزشی قطعات بازیابی شده، حداقل به میزان 85 درصد قطعات نو، افزایش یابد.

×