چشم انداز و ماموریت ها

چشم انداز

ایفای نقش موثر در سطح ملی و منطقه‌ای، به عنوان یک سازمان علمی و پژوهش محور، با تکیه بر عملکردی اجرایی و هدف خدمت گزاری به صنایع ایران در حوزه‌های کاربردی، با تاکید بر علم مهندسی مواد و متالورژی.

ماموریت‌ها

  • کمک به حل مشکلات فنی صنایع، با نگاهی نتیجه‌گرایانه در جهت رفع مشکل و افزایش بهره‌وری.
  • مشارکت کیفی در پژوهش‌هایی که در راستای نیاز صنایع کشور بوده و به توسعه کلان کشور کمک می‌کند.
  • تعهد به مسئولیت‌های اجتماعی، به عنوان یک شرکت شهروند.