معرفی واحد آموزش

واحد آموزش شرکت علوم و فناوری های نوین رهیافت، با بهره گیری از اساتید با تجربه خود در حوزه دانشگاه و صنعت، اقدام به برگزاری دوره های تخصصی در قالب کارگاه های آموزشی صنعتی می نماید. این دوره ها در زمینه های مختلف مانند: آشنایی با پدیده خزش، خستگی، خوردگی، شناسایی و انتخاب فولادها، جوشکاری، شبیه سازی فرآیندهای مهندسی، متالوگرافی، طراحی سیستم های راهگاهی و تغذیه گذاری در تولید قطعات ریختگی و …، با توجه به نیاز صنایع، قابل ارایه است.

آموزش کاربردی و ارتقا سطح علمی و فنی مخاطبین، از مهمترین اهداف واحد آموزش این شرکت می باشد. متخصصین شرکت علوم و فن آوری های نوین رهیافت تاکنون ده ها دوره آموزشی تخصصی را در صنایع مختلف برگزار کرده اند.
هم چنین در صورت درخواست صنایع، این شرکت آمادگی برنامه ریزی و برگزاری دوره های تخصصی دیگر را نیز دارد.